Wat is de meerwaarde van een bedrijfsuitje?

Meerwaarde bij bedrijfsuitjes

De meerwaarde bij bedrijfsuitjes gaat verder dan vermaak zoals je hieronder kunt lezen. Bedrijven organiseren bedrijfsuitjes met als belangrijkste doel de medewerkers een plezierige dag te bezorgen. Met sportieve, actieve of creatieve activiteiten doorbreekt men de dagelijkse routine van het werk en leert men elkaar op een andere manier kennen.

Het voornaamste doel is vermaak. De gekozen activiteiten zijn dan een middel om dat doel te bereiken. 

Dimensies van vermaak

 • Spelelement bestaande uit competitie en spanning
 • plezier maken, humor en ontspanning, er is veel ruimte voor eigen invulling
 • sociale aspecten; elkaar beter of anders leren kennen, contact maken, netwerken
 • ontdekken; van een nieuwe omgeving een onbekende stad, experimenteren, anderevaardigheden of juist de grenzen ervaren
 • Gelijkwaardigheid speelt een cruciale rol. De directeur die mee doet heeft dezelfde status als ieder ander lid van de organisatie.

Doelen

Heel vaak noemen opdrachtgevers bij de aanvraag van een uitje direct als tweede doel:teambuilding. Kennelijk denkt men: “als het dan toch geld moet kosten moet het maar gelijk iets opleveren”. En dat is ook zo!

Hoewel een bedrijfsuitje geen training is lenen uitjes zich wel uitstekend als middel om:

 1. te werken aan de samenwerking,
 2. kunnen ze gericht zijn op kennismaking
 3. of kan het accent juist meer liggen op het verkrijgen van een bepaalt resultaat.

Overeenkomsten en verschillen

 • Bedrijfsuitjes zijn luchtiger en vrijblijvender ten opzichte van trainingen en teambuilding waar deskundigheidsbevordering het doel is.
 • Bij bedrijfsuitjes gaat het primair om de ervaring en de beleving. De organisator vertaalt de doelen van de opdrachtgever naar belevingsarrangementen.
 • Nog een verschil is dat bij teamtrainingen of teambuilding programma’s specifieke deskundigen ingezet worden als: coaches, psychologen, organisatiedeskundigen en teamtrainers.
 • Bij bedrijfsuitjes maken we evengoed gebruik van professionals zoals docenten, kunstenaars, fotografen enz. Maar dat zijn vakspecialisten die vanuit hun vak of ervaring een bijdrage leveren aan de inhoud van het uitje.
 • Een bedrijfsuitje heeft een eenmalig karakter, kan wel jaarlijks terugkeren, terwijl voor een training vaak een traject uitgezet is.
 • Bedrijfsuitjes maken een bepaalt thema toegankelijk. Bij een training daarentegen werkt men vanuit een probleemstelling.

Betrokkenen

Bedrijfsuitjes of evenementen organiseren doe je met mensen en voor mensen.

Er zijn drie partijen betrokken:

 1. de opdrachtgever,
 2. de deelnemer
 3. en de arrangeur of aanbieder.

De opdrachtgever of vertegenwoordiger dient zo specifiek mogelijk aan te geven wat het belang en de betekenis of impact van het bedrijfsuitje is of moet zijn.

Deelnemers aan een evenement of workshop zijn producent van hun eigen ervaring en beleving.

Het is voor de arrangeur belangrijk een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van de wensen, verwachtingen, eisen en behoeften van de deelnemers.

Wensen, verwachtingen, eisen, behoeften

 1. Wensen zijn voorkeuren voor het een boven het ander
 2. Verwachtingen; deelnemers kunnen verwachtingen hebben op basis van eerdere ervaringen.
 3. Eisen zijn vaak goed te benoemen, zijn dwingend en verplichtend
 4. Behoeften zijn vooraf lastig in kaart te brengen, dat komt omdat deelnemers zich te weinig bewust zijn van hun behoeften en ten tweede omdat ze vaak van persoonlijke aard zijn.

Onderstaande peilingsvragen helpen bij het inzichtelijk maken van de wensen, verwachtingen, eisen en behoeften en zijn dus sturend voor het eventprofiel.

Peilingsvragen

 • De begeleiding moet vooral …
 • Wat deze dag vooral moet opleveren is …
 • Ik hoop dat de groep …
 • Ik hoop vooral veel op te steken van/door/over …
 • Zinvol en interessant lijkt me …
 • Het meest interessant in het programma lijkt me …
 • Ik kijk vooral uit naar …
 • Ik hoop dat er ook nog tijd is voor …
 • Wat ik nog mis is …
 • Het meest spannend/uitdagend/leuk lijkt me …

Voorstel op contouren of programma schets

Veel van bovenstaande vragen kan de opdrachtgever of vertegenwoordiger pas beantwoorden als er een globaal voorstel is gedaan voor het evenement  programma.

Bedrijfsuitjes, evenementen en workshops zijn wat mij betreft de gelegenheid bij uitstek om meerwaarde toe te voegen. De belangrijkste meerwaarde bij bedrijfsuitjes is bij BuitenGewoon drieledig en bestaat uit:

 1. Je levert met je team of bedrijf een wezenlijke bijdrage aan de samenleving door allerhande klussen te doen in de natuur of aan cultuurobjecten zoals landgoederen.
 2. Met een uitdagend of creatief programma werk je met je team of bedrijf tevens aan samenwerking en teambuilding.
 3. Wij vinden dat workshops en evenementen voor leuk zijn om te doen en leerzaam als het even kan.

Voorts zijn de voordelen:

 • ontdekken van een omgeving: stad of landschap
 • het ontdekken van talenten bij jezelf;
 • je collega’s beter leren kennen;
 • het leveren van een actieve bijdrage aan milieu of de samenleving;
 • het spelenderwijze opdoen van kennis, vaardigheden, inzicht en ervaring.